Wydawca treści Wydawca treści

Pozyskanie drewna kosztem nabywcy (samowyrób)

Nadleśnictwo Rymanów informuje, że z dniem 29 marca 2022 r. Zarządzeniem nr 14/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Rymanów (Zn. spr.: N.0210.17.2022) wprowadzono możliwość pozyskania drewna kosztem nabywcy (samowyrób).

Szczegółowe warunki pozyskania drewna kosztem nabywby określone zostały w ww Zarządzeniu (załącznik).

W przypadku spełnienia określonych warunków, przed przystąpieniem do samowyrobu wykonawca prac związanych z pozyskaniem drewna zobowiązany jest do podpisania OŚWIADCZENIA (załącznik do Zarządzenia).


Sprzedaż sadzonek - 2022

Sprzedaż sadzonek - 2022 rok

Informujemy, że w ofercie sprzedaży w roku 2022 dostepny będzie jedynie świerk (6 lat).

Termin rozpoczęcia sprzedaży sadzonek podany zostanie na stronie internetowej.

Materiały do pobrania