Rezerwaty przyrody

Na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo Rymanów znajdują się trzy rezerwaty przyrody o łącznej powierzchni 1850,64 ha - "Bukowica", "Kamień nad Jaśliskami" i "Źródliska Jasiołki".

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne stanowią 52,80 ha Nadleśnictwa Rymanów.