Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Uroczystości w Jasielu

Uroczystości w Jasielu

11 czerwca w Jasielu upamiętniono kurierów karpackich ZWZ i AK, oraz funkcjonariuszy MO i żołnierzy WOP poległych i zamordowanych podczas walk z oddziałami UPA.

11 czerwca 2012 roku Starosta Sanocki, Bieszczadzki Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sanoku, Zarząd Koła NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej w Sanoku, Wójt Gminy Komańcza oraz Nadleśnictwo Rymanów zorganizowali uroczystość upamiętnienia kurierów karpackich ZWZ i AK oraz funkcjonariuszy MO i żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza poległych i zamordowanych podczas walk z oddziałami UPA.

Na uroczystości nie mogło zabraknąć rymanowskich leśników - gospodarzy tego terenu, którzy na co dzień dbają o jasielskie miejsca pamięci. Zaangażowanie pracowników Nadleśnictwa Rymanów w ochronę tych miejsc pamięci, zostało docenione. Dlatego wśród wyróżnionych Złotym Medalem "Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej" znalazł się nadleśniczy N-ctwa Rymanów Bogusław Famielec, natomiast medalem „XXX-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego" odznaczeni zostali leśniczowie Janusz Krzyżak i Marek Korytko. Przed złożeniem wieńców, spotkanie zostało uświetnione występem harcerzy z ZSP w Jaśliskach. W imieniu leśników, wiązankę kwiatów pod pomnikiem, złożyła delegacja pracowników Nadleśnictwa Rymanów, pod przewodnictwem Dyrektora RDLP w Krośnie Edwarda Balwierczaka. W pamięci zebranych na długo zostanie wezwanie ofiar walk w Jasielu oraz oddanie im czci przez towarzyszy walk. Często bezimiennych bohaterów członków ZWZ i AK, którzy oddali życie za Ojczyznę, upamiętniono pod pomnikiem Kurierów Beskidzkich. Tam leśnicy i przedstawiciele Grupy Rekonstrukcji Historycznej "San" wystawili wartę honorową.
To ostatnie miejsce jest szczególne dla tutejszych leśników Pawła i Macieja Grodzińskich, bo upamiętniające jego dziadka leśnika, który w latach II Wojny Światowej, spełniając patriotyczny obowiązek, organizował na terenie Jaślisk szlaki kurierskie, z których korzystał ruch oporu. Za swoją miłość do Ojczyzny zapłacił najwyższą cenę; zginął w obozie koncentracyjnym. Uroczystość została zakończona skromnym poczęstunkiem.


Lista aktualności Lista aktualności